BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I ALFA TRAVEL AS - GDPR
jfr. Personopplysningsloven

Personvern er viktig for oss i Alfa Travel AS. Vi følger EUs personvern-forordning som gjelder fra 25. mai 2018. Har dere ytterligere spørsmål enn det dere finner svar på her, ser vi fram til å høre fra dere enten på telefon 32 25 08 70 eller e-post post@alfatravel.no.

Formål og grunnlag
Personopplysninger hentes inn for (§8 a og c)

 • a) å oppfylle en avtale med den registrerte
 • c) å ivareta den registrertes vitale interesser 


Behandlingsansvar
Alfa Travels daglige leder har ansvaret for gjennomføring av personopplysningsloven i bedriften.

Digital lagring
All lagring av persondata foregår på egen server.

Tilgang til og utlevering av data
Våre kontoransatte har full tilgang til all digital informasjon. Våre reiseledere og leverandører får den informasjon de trenger (se oversikten under). Bortsett fra det, deler vi ingen informasjon om våre kontakter med andre - hverken private eller bedrifter. Noen av våre dataleverandører vil kunne ha tilgang til opplysninger som ligger i våre systemer, men er kontraktfestet til ikke å benytte eller videreformidle data herfra.

 Innsyn
Våre kontakter har rett til:

 • innsyn (vi sender en utskrift av lagret informasjon på forespørsel)
 • korrigering
 • sletting («rett til å bli glemt»)

Ved sletting av kontakter
Når en kontakt dør, krever å bli glemt eller slettet i våre registre gjelder følgende prosedyrer:

 • Kontakter som ikke er eller har vært kunder: All informasjon vil bli slettet
 • Kunder: Vil bli fjernet fra vårt bookingsystem, men kan kun settes inaktiv i vårt regnskapssystem Mamut i forhold til gjeldende regnskapslover. Dvs. at basisinformasjon, som navn, adresse, reise- og fakturahistorikk vil være tilgjengelig selv om kontakten er «glemt».

INFORMASJON
Digitalt lagrede personopplysninger av:

- Kontakter (personer som har bedt om å få tilsendt brosjyre og/eller digitalt nyhetsbrev):

 • Navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer, e-post, kildeinformasjon og informasjonskategori - Deles ikke med noen.

- Kunder (personer som har reist med oss):

 • Navn, kjønn, evt dietter og passnummer - Deles med fly- og cruiseselskap, hotell og reiseledere
 • Adresse, postnummer, kildeinformasjon, kategori, notatfelt, aktivitet og oppfølgingshistorikk - Deles ikke med noen
 • Sted, telefonnummer, e-post, reiseforsikringsselskap, pårørende navn og telefon, oversikt over reiser, tjenester, evt. helseanmerkninger - Deles kun med reiselederne
 • Deltakerliste - Deles ut til deltakere og reiseledere
 • Fødselsdato - Deles med cruiseselskap og reiseledere

 For mer detaljert informasjon ta kontakt med oss på telefon 32 25 08 70 eller e-post post@alfatravel.no