ER DU MEDLEM I EN FORENING SOM ØNSKER GODE TURER I INN- OG UTLAND?

Vi ønsker kontakt!

I tillegg til våre katalogturer, har vi lang erfaring med å skreddersy gruppereiser for ulike lag og foreninger. Vi lager kvalitets-sikrede turer, som kjennetegnes ved trygge rammer, god tilrettelegging, reiselederkompetanse og gode opplevelser.

«Å reise og oppleve noe sammen er både motiverende og viktig for å bygge og vedlikeholde relasjoner.»

Nesten alle foreninger reiser på dagsturer eller overnattingstur med buss i Norge. Hva med en tur utenfor landegrensene? Vår erfaring er at folk gjerne vil til varmere strøk når kulden og mørket kommer i Norge.

Uten kostnad
Den som intet våger, intet vinner! Nybrottsarbeid er alltid spennende og forbundet med en viss risiko. Men dersom en ikke prøver, vet en heller ikke hvilket fantastisk resultat en kan gå glipp av! Planlegg en reise for din forening i samarbeid med Alfa Travel. Blir det ikke nok påmeldte, avlyses turen uten kostnad for foreningen.

Ønsker du besøk i din forening?
Ta kontakt slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for din forening. Enten det er for å skreddersy et opplegg eller for informasjon om «Trygge Reiser for godt voksne». Vi kommer gjerne til et uforpliktende møte.

Ring oss på telefon 32 25 08 70

: